อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

by punyha @9 มี.ค. 62 09:15 ( IP : 171...132 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x540 pixel , 45,738 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 49,869 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 48,525 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 48,265 bytes.

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิต

ยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามที่สุด ได้ผลมากที่สุดด้วยปลอดโรคศัตรูพืชคุกคาม

กลุ่มทำนาก็ต้องการรู้ข้อมูลแดดฝนในช่วงตากข้าวเปลือก

ฯลฯ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต ลดความเสี่ยง ประเมินความคุ้มทุนได้ง่าย

วันนี้นัดทีมเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิมาหารือเพื่อดูความเป็นไปได้ ปรากฏว่าแต่ละกลุ่มอาชีพในพื้นที่ประกอบด้วย กลุ่มนาข้าว สวนยาง ผัก ผลไม้ ประมง ต่างให้ความสนใจ ทำให้เป็นโจทย์ที่จะไปหาข้อสรุป

ในเบื้องต้นคงจะมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบพยากรณ์ในภาพรวมของพื้นที่อำเภอ และรูปแบบเฉพาะกลุ่มอาชีพ ที่จะต้องทำเครือข่ายมาพัฒนารูปแบบความรู้ ช่องทางสื่อสาร การติดตามประเมินผล ประเมินความคุ้มทุนกรณีรู้ข้อมูลกับไม่รู้ข้อมูล เพื่อให้เห็นประโยชน์ของข้อมูลอุตุฯว่าจะส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรหรือผู้ประกอบการแค่ไหน อย่างไร

ถือว่าเป็นงานเชิงรุกที่น่าสนใจครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน