“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

by punyha @5 มี.ค. 62 15:25 ( IP : 171...140 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW , ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 960x720 pixel , 166,415 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,105 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,045 bytes.
 • photo , 721x960 pixel , 75,660 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 154,995 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,415 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 125,087 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 133,793 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 149,847 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 101,822 bytes.

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

พื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลา

ทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง

ขอบคุณทางคณะกรรมการการจัดการขยะชุมชนหมู่1ปากช่อง ที่มีจิตอาสานำพาขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง

รายงานโดย วิชิตร สิทธิพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน