แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

 • photo , 960x540 pixel , 102,990 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 120,210 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 113,775 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,167 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 119,489 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 120,210 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 113,775 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,167 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 119,489 bytes.

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

อีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ

๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิต

ได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดด

อีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยูร สวนเบญจพฤกษ์

ผักเปลี่ยนเมือง
สวนผักคนเมืองหาดใหญ่

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน