เกษตรเพื่อสุขภาพเพื่อทุกคน พันธะสัญญาใจที่รัตภูมิ

by punyha @February,06 2019 19.17 ( IP : 124...204 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x752 pixel , 80,990 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 96,689 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 204,455 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 111,187 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 114,444 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 155,033 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 106,019 bytes.

"พันธะสัญญาใจ" เขียนโดย ปราณี วุ่นฝ้าย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอำเภอรัตภูมิ จัดทำ MOU รอบ2 โดยมีเครือข่ายร่วมลงนาม mou ครั้งนี้ 6 กลุ่มคือ

1)ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรัตภูมิ

2)ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

3)เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านกันใหญ่

4)เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านนาปาบ

5)เกษตรกรตำบลเขาพระ อ.รัตภูมิ

6)สวนแม่เฒ่า

เป้าหมายเพื่อสร้างทางเลือกให้ กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ได้มี สุขภาพดี มีความสุข เน้นการแลก เปลี่ยนแบ่งปัน ปั้นสุข ให้เกิดขึ้น ในลุ่มน้ำภูมีและทั่วทั้งแผ่นดินไทย

เปิดโอกาส ทุกคนทุกกลุ่ม หากมี หัวใจเดียวกัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เจอกันที่หลาดกรีนปั้นสุข รพ.รัตภูมิ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน