เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ (1) เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

by punyha @January,22 2019 11.15 ( IP : 159...214 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x540 pixel , 66,738 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 65,589 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 68,704 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 53,692 bytes.

"เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ" เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง


เริ่มปีนี้ด้วยข่าวดี เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งเดินหน้าทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนำเงินไปช่วยคนป่วยติดเตียงที่ยากลำบากในพื้นที่ วันนี้ชวนรองสวัสดิ์กับน้องตาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสามาช่วยแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม นำบทเรียนที่ดำเนินการกว่า ๕ ปีมาต่อยอด

นายกสมนึกบอกว่าได้ไปแจ้งท่านเจ้าคณะอำเภอ "ท่านบอกว่าทำไมเพิ่งทำ รอมานานแล้ว" นอกจากแก้ปัญหาขยะที่เริ่มมากขึ้นและหาที่ฝังกลบยากมากขึ้นแล้วการบริหารงานของเทศบาลแม้จะดูว่ามีงบในการทำงานแต่เอาเข้าจริงก็มีช่องว่างอีกมากที่ระบบงบประมาณปกติไม่อาจดูแลได้ จำเป็นที่จะต้องพึ่งตนเองผ่านการระดมทุน ที่สำคัญ การพึ่งตนเองจะเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้คนที่ต่างคนต่างอยู่มากขึ้น กิจกรรมทอดผ้่าป่าเพื่อช่วยสมาชิกในชุมชนด้วยกันจะทำให้เกิดพื้นฐานแห่งความรัก ความเอื้ออารีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

๑๔ กุมภาฯ จะเป็นวันดีที่ทั้ง ๙ หมู่บ้านในโคกม่วงจะมาร่วมกิจกรรมแห่พุ่มผ้าป่า วันนี้กำนันก็มาผนึกกำลังรวมถึงภาคีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ผญ.หมู่ ๒ ที่เป็นผู้หญิงคนเดียวบอกว่าที่หมู่บ้านก็อยากทอดผ้าป่าขยะแต่ก็ทำไม่ได้ด้วยขยะมีไม่พอ จากผลการทำกิจกรรมลดขยะมายาวนาน ในพื้นที่ไม่มีถังขยะมาหลายปีแล้ว อนาคตจะร่วมกับวัดโคกเหรียงต่อยอดการจัดการขยะในวัดต่อไป ผมเลยเสนอให้ทำกติกาของชุมชนหรือธรรมนูญชุมชนวางกติกาการจัดการขยะในวัด เสริมด้วยเรื่องอื่นๆ เช่น เปลี่ยนพวงหรีดดอกไม้เป็นหรีดพัดลมหรือจักรยานให้กับเด็กๆยากจน มีอีกหลายแนวทางที่สามารถจับมือผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ต่อยอดงานในชุมชนร่วมกัน

วันนี้ถือว่าทำงานความคิดกันตั้งแต่เช้า ที่รพ.สต.นาหม่อม หารือกับผอ.สุทิน ทำความเข้าใจระบบข้อมูลกลางที่จะช่วยดูแลคนยากลำบากในนามพชอ./พชต.นาหม่อม รวมกับภาคบ่ายที่โคกม่วงเท่ากับว่าเริ่มต้นชวนเครือข่ายตำบลไปแล้ว ๓ แห่ง คือ ต.นาหม่อม ต.โคกม่วง และต.ทุ่งตำเสา

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน