หาดใหญ่ฟอรั่ม#3

by punyha @December,21 2018 08.44 ( IP : 171...108 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x540 pixel , 34,130 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 36,356 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 47,124 bytes.

"หาดใหญ่ฟอรั่ม"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ครั้งนี้เป็นวงที่ 3 นับจากที่ไรเนอร์จากมูลนิธิฟรีดริช เนามันมาช่วยนำกระบวนจนพัฒนามาเป็นฟอรั่มของเมือง

รอบนี้มาพบนายห้างธรรมนูญ โกวิทยา บุคคลสำคัญอีกคนในฐานะผู้อาวุโส ท่านให้มุมมองการเป็นเมืองน่าอยู่ว่า ควรจะเป็นเมืองที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย หาดใหญ่ควรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเมืองอื่นไปด้วยกัน

หาดใหญ่ควรจะมีแผนแม่บทการพัฒนาที่มาจากการมีส่วนร่วม ปัจจุบันมีความคิดการพัฒนามากแต่ขาดพลัง ด้วยต่างคนต่างทำ มองไม่เห็นว่าจำเป็นต้องร่วมมือเพื่อความอยู่รอดร่วมกัน

คุณธรรมนูญอยากเปิดพื้นที่ความคิดให้กับคนรุ่นใหม่ โดยมีคนรุ่นเก่าถอยมาเป็นพี่เลี่ยง ท่านมองว่าหาดใหญ่สบายมานานจนไม่อยากเปลี่ยนแปลง ลูกหลานต่างไปอยู่กรุงเทพฯเพราะหาดใหญ่ไม่มีความท้่าทายใหม่

การขับเคลื่อนต่อไปจะต้องทำให้เหนือมาตรฐานเมืองที่ผ่านมาบนฐานความร่วมมือ มีนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์มาทำงานร่วมกัน ร้อยเรียงข้อมูลของเมืองนำเสนอสู่สังคม มีคนรุ่นใหม่เป็นแนวรุก ฟอรั่มกลางควรคิดเชิงบวก ให้เกียรติคนอื่น รวมพลังของเมือง ฟังทุกไอเดีย การขับเคลื่อนจะต้องอยู่บนฐานสำนึกรักบ้านเกิด สร้างเมืองจนเด็กรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจ

หาดใหญ่ฟอรั่มจะแสวงหาความร่วมมือ หาเครือข่ายที่เป็นแกนนำหลักของเมืองไปสักระยะ พร้อมกับมีกิจกรรมรูปธรรมที่จะทำร่วมกันบนฐานการลงมือแบบไม่ต้องรองบประมาณโครงการ ฟอรั่มกลางจะมีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีช่องทางสื่อสารกลางที่จะทำให้เครือข่ายและพลเมืองต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม มีข้อเสนอหลายอย่างที่จะต้องรับฟังความเห็นจนได้ข้อสรุปครับ

โก้กับอ.โต เดินหน้าวาดภาพนำเสนอมุมด้านอาหารของเมืองจากตลาดต่างๆในหาดใหญ่ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างการลงมือทำโดยไม่ต้องรอ

หาดใหญ่เมืองน่าอยู่ ทุกคนช่วยกันทำ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน