จากกฎระเบียบหมู่บ้านสู่ธรรมนูญหมู่บ้านปลักคล้า ม.5 ตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา

by punyha @May,24 2017 22.33 ( IP : 223...185 ) | Tags : ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 960x640 pixel , 74,041 bytes.
 • photo , 370x246 pixel , 21,233 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,837 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,010 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 45,550 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,512 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,676 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 63,065 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,700 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,423 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 57,131 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 50,862 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,119 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 47,288 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 52,347 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 51,499 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,780 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 35,132 bytes.

นัดทีมงานกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง ทำแผนปฎิบัติการธรรมนูญหมู่บ้าน วันนี้ได้ให้คุณรัฐพล อดีตนายกเทศมนตรีเล่าประวัติชุมชน เลยได้ทราบว่าในอดีตบ้านปลักคล้า คลองหอยโข่งมีพื้นที่กว้าง ปลักคล้ามาจากคล้าที่มีมากตามสายคลองรอบวัด ที่นี่ใกล้เทือกเขาวังชิงที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ความที่เป็นที่ราบน้ำที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุไหลผ่านทำให้อดีตนาข้าวที่นี่สมบูรณ์ รสชาติดี ข้าวไทร ข้าวนางหงส์ เป็นข้าวมีชื่อ รวมไปถึงปลาช่อนที่ว่ากันว่ารสชาติอร่อยเป็นที่สุด แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย

การปรับบทบาทกรรมการหมู่บ้าน จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มบ้านแต่ละกลุ่มบ้านดูแลสมาชิกประมาณ 30 ครัวเรือน การพัฒนาจะลงลึกในการสร้างความสามัคคีที่เคยเป็นจุดเด่นในอดีต โดยเฉพาะยุคคอมมิวนิสต์เข้ามาครอบคลุมคลองหอยโข่ง มีที่นี่เพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้อยู่ในการครอบงำ ผู้คนกว่าครึ่งเป็นชาวจีนอพยพ มาตั้งหลักปักฐาน มีความรักใคร่กลมเกลียว ทว่าปัจจุบันคนต่างคนต่างอยู่มากขึ้น แบ่งแยกเป็นกลุ่มพวก การทำธรรมนูญรอบนี้จะทำให้สมาชิกได้หันหน้ามาร่วมกิจกรรมกันอีกครั้ง โดยแกนนำกรรมการหมู่บ้านนัดกันเดินสายคุยไปรายครัวเรือน และมีกลุ่มย่อยระดับกลุ่มบ้านมากขึ้น  รวมถึงการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

แผนคร่าวๆคณะทำงานชุดเล็กจะยกร่างธรรมนูญให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา จากนั้นนำให้กรรมการหมู่บ้านไปรับฟังความเห็น ก่อนจะนำมาปรับปรุงและประชาพิจารณ์ต่อไป

บันทึกโดย ชาคริต โภชะเรือง วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน