จากธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ สู่ธรรมนูญหมู่บ้านปากช่อง

by punyha @May,24 2017 22.22 ( IP : 223...185 ) | Tags : ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 370x246 pixel , 22,467 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,076 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,838 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 53,546 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 39,606 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 37,890 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 46,950 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 47,093 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,715 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,985 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,129 bytes.

กำนันและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านปากช่อง ตำบลชะแล้ ทำความเข้าใจงานที่จะทำร่วมกันในหมู่บ้านกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ภายใต้งบจากอบจ.สงขลา

พื้นฐานหมู่ 1 มีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนระดับตำบลที่บ้านกำนันร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่นี่มีกติกาหมู่บ้าน ไม่เลี้ยงน้ำอัดลม ข้าวร้อนไม่ใส่ถุง มีกิจกรรมประเพณีต่างๆงานบุญ งานพิธีในหมู่บ้านชุมชนยังช่วยเหลือร่วมแรงกันทำโดยไม่มีการว่าจ้าง อดีตที่นี่เป็นช่องทางเดินที่มาจากคลอง เลยเรียกว่า "ปากช่อง" เป็นชุมชนพุทธ ทำนา ขึ้นตาล และประมง มีภูมิปัญญาด้านช่างทำกระเบื้องมุงหลังคา จักสานต่างๆ ปั้นหัวโขน อยู่ใกล้ทะเลสาบสงขลา

ปัจจุบันที่มีกลุ่มบ้าน 4 แห่ง 154 ครัวเรือน วันนี้คุยกันว่าจะปรับเพิ่มเป็น 7 แห่ง ได้แก่ หนองรัก โคกโพธิ์ บ้านช่อง 1 บ้านช่อง 2 บ้านช่อง 3 แหลมไทร และหนองเป็ดน้ำ

การทำแผนพัฒนาหมู่บ้านยังพบปัญหาไม่มีใครช่วยประมวลข้อมูล ความต้องการ ทุนที่มีเพื่อเรียบเรียงเขียนออกมาในรูปแบบของแผนฯ งบประมาณที่มีมาขับเคลื่อนมาจากท้องถิ่น อำเภอ และกองทุนหมู่บ้าน

ในส่วนธรรมนูญหมู่บ้าน ที่ชะแล้มีธรรมนูญสุขภาพรองรับอยู่ กรณีหมู่บ้านจะนำกรอบงานของจังหวัดมาพิจารณาร่วมกันในการนัดประชุมรอบต่อไป โดยให้ตัวแทนกลุ่มบ้านทั้ง 7 มาร่วมพิจารณา

บันทึกโดย ชาคริต โภชะเรือง วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน