ธรรมนูญชุมชน

พัฒนาการของหมู่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

by punyha @May,24 2017 22.09 ( IP : 223...185 ) | Tags : ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 370x246 pixel , 24,367 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 102,088 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,437 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,975 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,784 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,758 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,586 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,693 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,237 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 92,933 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 63,551 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 101,476 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,309 bytes.

พัฒนาการของหมู่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ตำบลควนรู หลังปรับแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม การประชุมรอบนี้มีคนหน้าใหม่เข้ามาร่วมหลายคน มีการเสนอความเห็นร่วมมากขึ้น แม้จะงงๆหรือไม่เข้าใจทะลุปรุโปร่งมากนักว่ากำลังทำอะไรกันอยู่

การกระจายพื้นที่ตามเขตบ้าน มีกรรมการดูแลแต่ละเขตทำให้ดูแลหรือทำงานร่วมกันง่ายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้โอกาสในการดึงสมาชิกหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น จะทำเช่นนี้ได้ก็ไม่ง่ายหากว่าผู้นำหรือผู้ใหญ่บ้านไม่มีแนวคิดเปิดกว้างและเห็นด้วยกับแนวทางจากการปกครองมาเป็นนักบริหาร

การวางรากฐานประชาธิปไตยฐานรากเช่นนี้ คือบทเรียนใหม่ที่ชุมชนไม่ว่าฝ่ายใดจะต้องเรียนรู้ สะสมทักษะ และสร้างผลผลิตในเชิงคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมกระจายไปในระดับครัวเรือน ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกิจกรรม ร่วมรับผล มากกว่าเพียงร่วมลงคะแนนใช้สิทธิ์เพียงไม่กี่วินาที

ตำบลควนรูกำลังจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล แต่ละหมู่บ้านจะนำแบบสอบถามไปให้สมาชิกช่วยกันสะท้อนปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปใช้ในการจัดทำข้อตกลงหรือธรรมนูญหมู่บ้าน อย่างน้อยใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานของกรรมการหมู่บ้าน การจัดการขยะ และสุขภาพ วันนี้ได้เรียนรู้หลักการทรงงาน และให้ชุมชนทบทวนตัวเอง ศึกษาประวัติชุมชน ดูพัฒนาการ วิถีชุมชนในอดีต ทั้งมิติปัญหาและทุนทางสังคม(ทรัพยากร/ภูมิปัญญา/ประเพณีวัฒนธรรม ฐานอาชีพฯลฯ) เปิดกรอบคิดให้กว้างมากกว่าข้อมูลปัญหาหรือความต้องการของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเปิดกรอบการวิเคราะห์จะทำให้แผนพัฒนาหมู่บ้าน มีการมองว่ารอบด้านมากขึ้น และลองฝึกยกร่างธรรมนูญในหมวดเรื่องสุขภาพ ให้สมาชิกช่วยกันสะท้อนปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุโดยพิจารณาปัจจัยกำหนดสุขภาพ(คน/สภาพแวดล้อม/ระบบ) แล้วนำหัวใจของปัญหามาสู่การจัดทำข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

การประชุมแบบมีส่วนร่วมก็เป็นบทเรียนใหม่ หากควบคุมการอภิปรายหรือการแย่งกันพูด รวมไปถึงการบริหารความเห็นที่หลากหลายไม่ได้ จะทำให้เกิดปัญหาได้ สิ่งเหล่านี้ก็คือบทเรียนใหม่ ทักษะใหม่ที่แต่ละหมู่บ้านจะต้องเรียนรู้

นัดครั้งต่อไป ดึงกรรมการแต่ละเขตที่จะลงไปเก็บข้อมูลมาฝึกทำธรรมนูญหมู่บ้าน และนำแบบสอบถามนั้นไปลงถามสมาชิกในแต่ละครัวเรือน

บันทึกโดย ชาคริต โภชะเรือง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

« 2616
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน