"นำร่อง sandbox การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ที่ชุมชนแหลมสนอ่อน"

by punyha @16 พ.ค. 67 11:04 ( IP : 171...29 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x540 pixel , 76,930 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,321 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 116,994 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 118,148 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 124,926 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 131,321 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 120,754 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 115,718 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 112,870 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 138,441 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 130,467 bytes.

"นำร่อง sandbox การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ที่ชุมชนแหลมสนอ่อน"

iMed@home ระบบกลุ่มพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การสร้างสุขภาวะของประชาชน ที่ส่วนใหญ่ภาครัฐมาบริการทำให้ มาสู่การทำร่วมกัน และสามารถทำเอง

ระบบประกอบด้วยแบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสุขภาพ(3อ.2ส.1ฟ.2น.) เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมแบบกระชับ คัดกรองร่วมกับอสม.หรือจิตอาสา เพื่อสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถคัดกรองซ้ำเดือนละครั้งหรือ 3 เดือนครั้งเพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงบนหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลนำมาสู่การประมวลผลในระบบ นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนหรือข้อตกลงร่วมในการแก้ปัญหา และรายงานผลการเปลี่ยนแปลง

พิทักษ์สิทธิการเข้าถึงข้อมูลรายคนด้วยระบบกลุ่มปิด ดูได้เฉพาะสมาชิกที่มีหน้าที่เท่านั้น

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน