ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์

 • photo , 1280x960 pixel , 147,985 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 146,888 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 135,776 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 153,104 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 117,880 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 76,531 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,142 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 84,978 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,650 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,716 bytes.

ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์

วันที่  8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับ ทม.ปาดังเบซาร์ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน