"ห้องเรียนสุขภาวะชุมชนแหลมสนอ่อน"

by punyha @23 มี.ค. 67 15:15 ( IP : 171...92 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 87,022 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 128,796 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,722 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,681 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 103,105 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,573 bytes.
 • photo , 854x1915 pixel , 212,750 bytes.
 • photo , 854x1915 pixel , 215,119 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,489 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,331 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,579 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,607 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 120,142 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,887 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,697 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,890 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,887 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,842 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,697 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,325 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,890 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,269 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,842 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,325 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,269 bytes.

"ห้องเรียนสุขภาวะชุมชนแหลมสนอ่อน"

วันที่  23 มีนาคม 2567 ทีมอสม.และแกนนำชุมชนแหลมสนอ่อน นัดหมายสมาชิกกลุ่มเสี่ยง/ป่วยที่สมัครใจร่วมปรับพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาวะจำนวน 21 คนร่วมคัดกรองสุขภาวะรายคน และเรียนรู้เรื่องโภชนาการ กับอ.พยอม ดวงภักดี นักโภชนาการ ณ ร้านน้องเมย์ โดยมีแกนนำชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ชุมชนสนามบิน เข้าร่วม

กิจกรรมเริ่มด้วยคัดกรองสุขภาวะสมาชิก ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ส่วนสูง วัดความดัน เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว บันทึกลงระบบกลุ่ม iMed@home

พร้อมกับเรียนรู้เรื่องโภชนาการสมวัย ว่าหมายถึงปริมาณและชนิดการกินอาหาร 5 หมู่ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลที่ขึ้นอยู่กับวัย อาชีพ ภาวะความเจ็บป่วย ซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละคน พร้อมกับความรู้สำคัญๆสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง/ป่วย

-อาหาร 5 หมู่ประกอบด้วย แป้ง(คาร์โบไฮเดรต) เนื้อ(โปรตีน) ไขมัน ผัก ผลไม้ ควรกินให้ครบในช่วงเวลา 1-3 วัน ไม่ใช่ใน 1 มื้อ หากมีอาหารแกงที่กินต่อเนื่อง อาหารเคียงประกอบก็ให้มีความหลากหลาย ไม่กินซ้ำๆ

-ข้าว(อาหารที่ประกอบด้วยแป้ง อาทิ ขนมจีน ขนมปัง ผักประเภทกินหัว) ควรกินไม่เกิน 2 ทััพพีต่อมื้อ แต่ผู้ป่วยเบาหวาน ไต ความดัน ควรลดปริมาณลง

-ผลไม้ลดหวานทานให้น้อย ผลไม้หวานน้อยกินให้มาก

-ไม่ควรกินหนังของสัตว์ต่างๆ (ไก่ เป็ด หมู วัว)ด้วยจะเป็นการเพิ่มไขมันเกาะผนังเส้นเลือด

-ควรกินปลา

-ไม่เน้นน้ำมันทอดซ้ำ หรือประเภทผ่านการทอด หากต้องทอดไม่ควรใช้น้ำมันป่าล์ม ควรใช้น้ำมันรำข้าว...กลับมาเน้นการนึ่ง ต้ม หรือลวก

-กินอาหารมื้อเย็นไม่เกิน 5 โมงเย็น

-กาแฟควรงดกินประเภท 3 in one เปลี่ยนเป็นกาแฟล้วนๆ

-เลี่ยงเครื่องปรุงรส

-น้ำเต้าหู้ก็ควรกินแบบไม่หวาน

-ใช้รางจืดในการแช่ผัก ลดสารพิษปนเปื้อน

-สร้างจุดขาย "ปลาสุขภาพ" แช่น้ำเกลือ ปลอดสารเฟอร์มาลีน ลดความเค็ม

-เดินตอนเช้ารับแดด พร้อมทานส้ม 1 ลูกรับทั้งวิตามินดีและวิตามินซี

-ใช้สูตร 661 ในการปรุงอาหาร ...น้ำมันพืช 6 ช้อนชา น้ำตาลทราย 6 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา

หลังจากนั้น อบรมการใช้ iMed@home ในการบันทึกการเยี่ยมบ้าน การคัดกรองสุขภาวะรายบุคคล เพื่อขยายผลไปใช้ในชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสนและภราดร

ชุมชนแหลมสนอ่อนเจอกันรอบหน้าจะคัดกรองรายคน(ต่อไปคัดกรองแบบละเอียด 2 เดือน/ครั้ง) และทำแบบบันทึกอาหารในรอบ 24 ชั่วโมงย้อนหลัง ปรับเวลามาพบกันในช่วงวันธรรมดา เพื่อให้ PCU สมิหลามาร่วม

สมาชิกร่วมรับประทานอาหารด้วยกันและเดินทางกลับ

ประสานงานกิจกรรมโดย คณะทำงานเครือข่าย SUCCESS  เมืองบ่อยาง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน