"ประชุมทีมsuccess เมืองละงู"

by punyha @20 มี.ค. 67 10:24 ( IP : 171...131 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 1706x960 pixel , 197,956 bytes.
  • photo  , 1704x961 pixel , 200,299 bytes.
  • photo  , 1704x961 pixel , 188,905 bytes.

"ประชุมทีมsuccess เมืองละงู"

วันที่ 17 มีนาคม 2567 ประชุมทีมคณะทำงาน success เมืองละงู หารือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มออมทรัพย์บ้านโกตา

1.เตรียมเนื้อหาการนำเสนอในเวทีภาคใต้ 28-29 มีนาคม ณ โรงแรมเบญจพร ในประเด็นการรักษาระบบนิเวศของคลองละงู จุดเน้นอยู่ที่การเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกันบนฐานภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรม ภูมิสังคม

2.กิจกรรมช่วงท้ายของโครงการ

2.1 เดือนมีนาคม-เมษายน งบ 2.8 หมื่น

-ประชุมคณะทำงาน

-ปรับยุทธศาสตร์เมืองครั้งสุดท้าย ส่ง 30 เมษายน

-ประชุมเครือข่ายหมู่บ้านกลางน้ำ ปลายน้ำ ขยายเครือข่ายคลองละงู

2.2 เดือนพฤษภาคม-เมษายน งบ 9 หมื่น

-ประชุมทีม สังเคราะห์ข้อมูลแผนผังภูมินิเวศ นำเสนอในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 8 หน้า/โปสเตอร์/infographic

-ประชุมกรรมการลุ่มน้ำ 1 ครั้ง

-กิจกรรมรองรับสังคมสูงวัย ทต.กำแพง อบต.กำแพง

-เวทีเครือข่ายหมู่บ้านต้นน้ำ 1 ครั้ง เวทีเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1 ครั้ง ร่วมกับศูนย์อุตุฯ ชลประทาน สร้างเครือข่ายและช่องทางเตือนภัย

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน