ชุมชนพื้นที่ม่วงงามเรียนรู้การเก็บข้อมูลการวัดระดับน้ำทะเลเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

by punyha @22 พ.ย. 66 10:31 ( IP : 101...230 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x720 pixel , 68,280 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,476 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,811 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,447 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,325 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,373 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,056 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 58,282 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,430 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,596 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 252,385 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,941 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,546 bytes.
 • photo , 320x693 pixel , 37,993 bytes.

ชุมชนพื้นที่ม่วงงามเรียนรู้การเก็บข้อมูลการวัดระดับน้ำทะเลเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2566

ประชุมร่วมกับแกนชุมชน(ชาวบ้าน) เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนเเปลงระดับน้ำ และการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนเเปลงชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

ได้มีการถ่ายทอดความรู้การถ่ายภาพระดับน้ำจากสตาฟเกจ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลเเละเเสดงค่าระดับน้ำ

อภิศักดิ์ ทัศนี  เรื่องและภาพ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน