ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมปรึกษาหารือพัฒนาแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  • photo  , 960x449 pixel , 74,858 bytes.
  • photo  , 960x449 pixel , 52,334 bytes.
  • photo  , 960x449 pixel , 67,561 bytes.
  • photo  , 960x449 pixel , 66,210 bytes.

วันที่  21 พฤศจิกายน 2566

ประชุมกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา จำกัด ร่วมปรึกษาหารือกับท่านพัฒนาการจังหวัดสงขลาและทีมงานภาคีเครือข่ายกับแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์


มนุชาธิป วรกาญจนานนท์  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน