ความเคลื่อนไหวงานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งที่เป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ (เพื่อรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

by punyha @21 พ.ย. 66 12:39 ( IP : 182...186 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x541 pixel , 105,448 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 97,343 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 102,679 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 115,568 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 181,800 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,046 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 180,414 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 183,070 bytes.

19 พฤศจิกายน 2566  สภาพชายฝั่่งหาดเก้าเส้ง ในวันที่คลื่นแรง และภารกิจการวางกระสอบทรายป้องกันคลื่นของชุมชน

21 พฤศจิกายน 2566 ติดตั้งที่วัดระดับน้ำทะเล เพื่อเก็บข้อมูลระดับทะเล พื้นที่หาดม่วงงาม

#Adaptation Research Alliance

#ARA Micro grants

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน