ความคืบหน้าภารกิจเครือข่ายเมืองพะตง กรณีพื้นที่ชุมชนหลบมุมและแผนผังภูมินิเวศน์เมืองพะตง

by punyha @19 พ.ย. 66 14:49 ( IP : 182...38 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1479x1109 pixel , 157,735 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 162,270 bytes.
 • photo , 1479x1109 pixel , 185,661 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,463 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,929 bytes.
 • photo , 1479x1109 pixel , 200,338 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,692 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,640 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 172,187 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,111 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 57,200 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 132,253 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 164,760 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 146,875 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,794 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 148,985 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 172,836 bytes.

ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ทีมงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการฯ และมูลนิธิชุมชนสงขลา
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องเพื่อลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : โครงการจัดทำแผนและผังภูมินิเวศเมืองพะตงและแผนชุมชนหลบมุมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับทีมงาน Success เมืองพะตง นำโดยนายพัชฐ์สิชณ ศรประสิทธิ์ กำนันตำบลพะตง ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนหลบมุม และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ ประชานชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาหลักๆ ของชุมชน ดังนี้

1.ที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟ

2.ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

3.ปัญหาการจัดการขยะ

4.การขยายตัวของเมือง

5.ประชากรแฝง และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรแฝง

5.ปัญหายาเสพติด

และจะนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่เวทีการประชุมคณะกรรมการเมืองโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success) ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมืองพะตง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

#พะตงบ้านฉัน

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน