เครือข่ายเมืองโตนดด้วนเตรียมจัดตั้งสมาคม "พลเมืองโตนดด้วนอาสารักษ์ถิ่น"

by punyha @17 พ.ย. 66 14:14 ( IP : 171...2 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 960x720 pixel , 100,526 bytes.

เครือข่ายเมืองโตนดด้วน วันที่ ๑๖ พฤศจกายน ๒๕๖๖ หอประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลโตนดด้วน

คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล จัดประชุมเพื่อเติมเต็มข้อมูล และแบ่งหน้าที่ในการนำเสนอกิจกรรม ในการประชุมคณะทำงานจากส่วนกลางในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ในที่ประชุมได้วางแผนการทำงานระยะยาว โดยการตั้งเป็นสมาคม "พลเมืองโตนดด้วนอาสารักษ์ถิ่น"

ชนิศภณ สุขแก้ว  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน