ทีมสะอาดเอี่ยมกับการพัฒนากลไกลบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนแหลมสนอ่อนและเมืองบ่อยาง

 • photo , 960x541 pixel , 138,224 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 84,953 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 94,397 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 95,765 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 130,712 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 116,725 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 105,644 bytes.

ธนาคารขยะชุมชนแหลมสนอ่อนใช้วิธีการไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลย โดยขอความร่วมมือของทุกคนในชุมชน  ให้เอามาวางไว้ที่เดียวกันแต่แยกเป็นไว้กองๆ เป็นรายคน คนรับซื้อมาถึงก็ชั่งน้ำหนัก คิดราคา  แล้วขนกลับไปที่บริษัทที่กองทุน WWF จัดหามาให้เป็นคู่ค้า

วันรุ่งขึ้นก็คิดราคาและโอนเงินจ่ายค่าสินค้าทั้งหมดมาให้

รอบวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ธนาคารขยะมีสมาชิกกลุ่มทึ่มาขายขยะ จำนวน 6 คน

ราคาขายรวม 3,784 บาท จากยอดขายดังกล่าว

ธนาคารแหลมสนอ่อนสามารถจ่ายค่าแรงคนทำงานได้ จำนวน 300 บาท และมีเงินทุนตั้งต้นจำนวน  393 บาท ซึ่งจะเก็บสะสมไว้เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนแหลมสนอ่อนในโอกาสต่อไป

รอบที่ 2 บริษัทคู่ค้านัดหมายมาว่าจะรับซื้อสินค้าขยะรีไซเคิลในรอบเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ท่านใดหรือชุมชนใดต้องการให้ไปรับซื้อขยะถึงที่บ้าน โปรดเรียกใช้บริการ ทีมสะอาดเอี่ยม ได้นะคะ

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน