กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพและร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะในชุมชน

 • photo , 1883x869 pixel , 175,592 bytes.
 • photo , 960x443 pixel , 81,210 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 65,815 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 65,815 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 78,274 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 78,274 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 74,691 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 74,691 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 106,172 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 106,172 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 76,474 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 76,474 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 79,259 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 79,259 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 84,223 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 84,223 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 78,410 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 78,410 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 84,120 bytes.
 • photo , 960x428 pixel , 84,120 bytes.
 • photo , 854x1915 pixel , 294,386 bytes.
 • photo , 960x443 pixel , 81,210 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 80,721 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 106,197 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 82,167 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 172,740 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 130,837 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 175,791 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 192,689 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 155,311 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 181,481 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 188,557 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 77,399 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 162,218 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 84,962 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 137,373 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 189,870 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 197,204 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 129,003 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 173,975 bytes.

วันที่ 26 กันยายน 2566 ชาวสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคและป้องกันการป่วยเพิ่ม โดยมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา และได้ร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศราฐกิจในชุมชนกับทีม WWF และทีมงานวงศ์วานิชย์

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน