การบริหารวัดร่องขุน อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

by ชาคริต โภชะเรือง @21 เม.ย. 53 12:03 ( IP : 222...17 ) | Tags : องค์ความรู้

เรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิต การบริหารวัดร่องขุึนโดยรูปแบบไม่เหมือนใคร เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ตัดสินใจร่วม มีการดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย และสร้างความสุขร่วมกัน

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน