ช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

by คนสงขลา @25 ก.ย. 52 15:55 ( IP : 61...217 )

อยากติดตามความคืบหน้าของการทำงานของมูลนิธิชุมชนสงขลา หากมีความเคลื่อนไหว หรือ มีกิจกรรมอะไร ช่วยอัพเดทเว็บด้วยนะครับ

จะคอยติดตามความก้าวหน้าของสงขลาอยู่ต่อไป

Comment #1กิจกรรมหลักในช่วงกันยายน
Posted @29 ก.ย. 52 08:09 ip : 222...247

ช่วงนี้ มิย.-กย.52 มีกิจกรรมหลักคือ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชน ใน9 พื้นที่ ได้แก่ อบต.พิจิตร อ.นาหม่้อม อบต.เชิงแส อ.กระแสสินธฺุ์์ อบต.รำแดง อ.สิงหนคร อบต.ควนโส อ.ควนเนียง อบต.สะกอม อ.เทพา เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ เทศบาลเมืองบ้่านพรุ อ.หาดใหญ่ จะนำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน