ช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

by คนสงขลา @25 ก.ย. 52 15:55 ( IP : 61...217 )

อยากติดตามความคืบหน้าของการทำงานของมูลนิธิชุมชนสงขลา หากมีความเคลื่อนไหว หรือ มีกิจกรรมอะไร ช่วยอัพเดทเว็บด้วยนะครับ

จะคอยติดตามความก้าวหน้าของสงขลาอยู่ต่อไป

Comment #1กิจกรรมหลักในช่วงกันยายน
Posted @29 ก.ย. 52 08:09 ip : 222...247

555

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน