“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

@February,16 2015 15.27
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558หัวข้อการปลูกผักโดยใช้ขุยมะพร้าว และการปลูกในขวดสองชั้น (ลดการใช้ดินและลดการใช้น้ำ)เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนมงคลหรรษา ซ.มงคลประชา 2เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สวนผักบังสวาสดิ์ ซ.59 เพชรเกษม(สมาชิกที่มาร่วมกรุณานำขวดพลาสติกมาร่วมสมทบกิจกรรมด้ยนะค่ะ)สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิชุ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

@November,11 2014 08.13
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมือง" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557หัวข้อการปลูกผักสามัญประจำบ้าน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนมงคลหรรษา ซงมงคลประชา 2การทำโรงเรือนผักด้วยขวดพลาสติก เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สวนผักก๊ะมลินี ซ.41 เพชรเกษม(สมาชิกที่มาร่วมกรุณานำขวดพลาสติกมาร่วมสมทบกิจกรรมด้ยนะค่ะ)สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา โทรศัพท์ 074-2212

7 ตุลาคม 2557 ภาคเอกชนเมืองหาดใหญ่ร่วมเตรียมรับมือน้ำท่วม

@October,08 2014 11.15
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557ที่ผ่านมา ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หอการค้าสงขลา(ในนามกกร.) เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีให้ความรู้ตัวแทนโรงแรมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในเรื่องลักษณะภูมิประเทศและเส้นทางน้ำ แนวทางการรับมือของเทศบาลนครหาดใหญ่ การเรียนรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และร่วมพ

19 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงขลาโซนคาบสมุทรสทิงพระ

@July,20 2014 13.06
กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงขลาโซนคาบสมุทรสทิงพระเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคมคาบสมุทรสทิงพระผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิชุมชนสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลาพัฒนาชุมชนจังหวัด / พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรอำเภอ / กศน.อำเภอตัวแทนพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ทต.กระแสสินธุ์ทต.ชะแล้ทต.เชิงแสอบต.บ้านขาวอบต.ท่าหินอบต.ชิงโค 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมืองเรียนรู้วิถีเกษตรในเมือง" ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

@April,28 2014 10.51
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมืองเรียนรู้วิถีเกษตรในเมือง" ประจำเดือนพฤษภาคม 2557ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 - 18.00 น.เปิดห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจร ณ สวนผักก๊ะมลินี ชุมชนริมคลอง ร.1บ้านเลขที่ 64 ซอย 41 เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"ร่วมเรียนรู้เทคนิคและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกผักในพื้นที่เมือง"การดูแลต้นกล้าการปรับปรุงดินการจัดการแมลงศัตรูพืช

20-04-2557 เปิดห้องเรียนสวนผักคนเมือง ชุมชนมงคลหรรษาเรียนรู้การทำบ้านผักสุขใจ

@April,21 2014 09.33
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยประชาชนจังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุนกิจกรรม "บ้านผักสุขใจชุมชนมงคลหรรษา"สมาชิกมาร่วมกันทำบ้านผักด้วยตนเอง ผู้หญิงก็เป็นช่างได้ เลื่อยท่อพีวีซี ต่อโครงสร้างด้วยข้องอสี่ทาง สามทาง ติดตะแกรงด้วยสายรัด วางกระถางสี เท่านี้ก็ได้ "บ้านผักสุขใจ" ใครจะมีไอเดียประยุกต์วัสด

17 - 04 - 2557 เครือข่ายสวนผักคนเมืองเปิดห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจร

@April,18 2014 11.39
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ผ่านมากิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยประชาชนจังหวัดสงขลาโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผ่านมูลนิธิชุมชนสงขลาเปิดห้องเรียนสวนผักคนเมือง ที่จุดสาธิตบ้านบังสวาสดิ์ ถนนเพชรเกษม 59สอนทำสบู่สูตรนมแพะ การเพาะเห็ดหูหนู เห็ดแครง เห็ดหลินจือในขอนไม้(ไม้ยางพารา) และปลูกข้าวในล้อยาง ให้กับสมาชิกคนเมืองมาเรียนรู้ ฝึกทำ แล้วนำกลับไปใช้ คนมาเรียนหล

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เครือข่ายสวนผักคนเมืองเรียนรู้วิถีเกษตรในเมือง" ครั้งที่ 2

@March,26 2014 10.42
ด้วยมูลนิธิชุมชนสงขลาได้จัดกิจกรรมเครือข่ายสวนผักคนเมืองเรียนรู้วิถีเกษตรในเมืองครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 เมษายน 2557เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สัญจร ณ สวนผักบังสวาสดิ์ ชุมชนริมควน หนึ่งในครัวเรือต้นแบบสู่ครัวเรือนสีเขียวเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานมูลนิธิชุมชนสงขลาโทรศัพท์ 074-221286 และ มือถือ 086-9554909

“สวนผักชุมชน” : พื้นที่สีเขียว(กินได้)ของเมืองหาดใหญ่

@March,21 2014 12.29
โสวนผักชุมชนโ : พื้นที่สีเขียว(กินได้)ของเมืองหาดใหญ่ชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลาคนเมืองเช่นหาดใหญ่มักซื้อผักหรือผลไม้จากตลาด หรือไม่ก็ศูนย์การค้า ผักผลไม้เหล่านั้นผ่านมือพ่อค้าคนกลางมากหน้า หลายพื้นที่ กว่าจะมาถึงครัวขึ้นกระทะแล้วเป็นอาหารลงท้อง ล้วนผ่านเวลาและระยะทางยาวไกล ผลิตผลส่วนใหญ่ถูกปลูกขึ้นโดยมือใครก็ไม่รู้ มีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงใดไม่มีใคร

ก๊ะฝ๊ะ บิลละเต๊ะ ความสุขจากการกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบเกษตรเมืองเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

@March,21 2014 09.48
ก๊ะฝ๊ะ บิลละเต๊ะกับสามี อายุ 68 เป็นคนดั้งเดิมของคูเต่า ป๊ะเป็นพ่อค้าเรือ เป็นพ่อค้าบรรทุกอ้อย ผลไม้ไปขายที่ปากพนัง แล้วซื้อไม้กระดานเคี่ยม เกลือ ครกบด มาจำหน่ายตามสายคลองที่มีตลาดนัดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่วัดคูเต่า วันศุกร์ตลาดนัดคดยาง วันเสาร์ตลาดนัดท่าหยี วันอาทิตย์ที่หาดใหญ่ในโป๊ะปลูกส้มจุก ก๊ะเรียนตามศาลา โ ก๊ะเล่า โเมื่อก่อนไม่เคยเอาเงินไปเรียน เอาลูกส้มไปขายเพื่อน นำเงินมาเก็บไว้ นี่

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@May,23 2012 20.34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@May,23 2012 20.17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@April,19 2012 11.55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@April,19 2012 11.17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@April,17 2012 18.09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@August,18 2009 09.59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

สื่อเยี่ยมมูลนิธิชุมชนสงขลา

@November,10 2012 17.33
10 พ.ย. 2555 - ทีมสื่อในจังหวัดสงขลา สถานีโทรทัศน์ สทท. 11 , เคเบิ้ล 93 , ASTV ผู้จัดการออนไลน์ , หนังสือพิมพ์สงขลาทูเดย์ (โฟกัสภาคใต้) เยี่ยมเยียน "มูลนิธิชุมชนสงขลา" ร่วมพูดคุยหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@July,30 2010 10.39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่
สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน

ไดอารี่มูลนิธิชุมชนสงขลา
ไดอารี่มูลนิธิชุมชนสงขลา


จดหมายข่าว
จดหมายข่าวฉบับแนะนำมูลนิธิชุมชนสงขลา


รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2554